Slovensko filozofsko društvo

Filozofska fakulteta

Oddelek za filozofijo

Aškerčeva 2

1001 Ljubljana

tel.: ++ 386 (1) 241 14 94

(tajništvo Oddelka za filozofijo FF UL)

e-naslov: drustvo.ljsfd(at)guest.arnes.si

DŠ: SI 43831664

MŠ: 5237602