Povezave

Bogata slovenska filozofska tradicija je razvidna iz spodnjega seznama povezav na nekatere domače revije, izobraževalne ustanove, raziskovalne institucije in društva, ki se ukvarjajo s filozofsko in humanistično vsebino.

Revija, ki izhaja pod okriljem društva:
Anthropos

Ostale slovenske revije s filozofsko in humanistično vsebino:
Phainomena
Analiza
Acta Analytica
Problemi
Filozofski vestnik
Dialogi
Poligrafi
Razpotja
Literatura

Oddelki na visokošolskih ustanovah, kjer je moč študirati filozofijo:
Oddelek za filozofijo FF, Ljubljana
Oddelek za filozofijo FF, Maribor
Študij humanističnih znanosti na AMEU (3. stopnja)
Študij humanistike na Univerzi v Novi Gorici (3. stopnja)

Raziskovalne institucije:
Inštitut za filozofske študije ZRS Koper
Filozofski inštitut ZRC SAZU
Inštitut Nove revije

Srednjeevropski raziskovalni inštitut Søren Kierkegaard

Društva in spletni forumi, posvečeni filozofskim in širšim humanističnim vsebinam:
Društvo za razvoj humanistike (Zofijini ljubimci)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti
Društvo za teoretsko psihoanalizo
Slovensko društvo za estetiko
Študentsko filozofsko društvo
Slovensko društvo za filozofijo športa
Mislec.net (forum)
Dan filozofije