Slovensko filozofsko društvo (SFD) združuje posameznike, ki jim je filozofija osnovna stroka ali poklic ali ki so posebej zainteresirani za razvoj filozofije. Glavni nameni, cilji in naloge SFD so ohranjanje, spodbujanje in podpiranje miselnega, znanstvenega in strokovnega dela na področju filozofije in sorodnih znanosti, ki sega od popularizacije filozofije in pedagoškega dela na vseh ravneh do vrhunskih dosežkov; poseben poudarek je na razvoju filozofije v Sloveniji, pa tudi na sodelovanju s sorodnimi organizacijami v tujini.

Upravni odbor:

 • • predsednik: dr. Gašper Pirc
  • dr. Luka Trebežnik
  • dr. Martin Uranič
  • dr. Marjan Šimenc
  • dr. Tanja Pihlar
  • mag. Matej Ažman
  • dr. Boris Vezjak
  • dr. Nina Petek
  • dr. Bojan Žalec
 • • Gaja Lukacs-Čufer

 

Nadzorni odbor:

• dr. Tomaž Grušovnik
• dr. Borut Cerkovnik
• dr. Lev Kreft

Častno razsodišče:

• univ. dipl. Marjetka Ščelkov
• dr. Ignacija Fridl Jarc
• dr. Lea Kuhar

Članstvo v društvu

Spremenjen način pobiranja članarine v letu 2021

Redna članica/član Slovenskega filozofskega društva (SFD) je lahko posameznica/ik, ki sprejme pravila SFD, plačuje članarino ter izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

1. filozofija ji/mu je osnovna stroka (diploma iz filozofije)
2. je drugače zainteresiran/a za razvoj in popularizacijo filozofije.

V društvo se člani včlanijo tako, da izpolnijo pristopno izjavo ter poravnajo članarino. Članarina znaša 5 evrov za študente in brezposelne ter 10 za ostale interesente. Na članarino so vezane dodatne ugodnosti (za informacije o njih se pozanimajte na clanstvo.sfd@gmail.com ali pri naših vpisovalcih), vplačate pa jo lahko na sledeče načine:
 • natisnete pristopno izjavo, jo izpolnite, podpišete in skenirano pošljete na naslov clanstvo.sfd@gmail.com skupaj z dokazilom o plačani članarini. Le-to lahko neposredno poravnate z nakazilom na transakcijski račun SI56 6100 0002 5944 937 z obvezno navedbo namena plačila (“članarina”).
 • obrazec lahko izpolnite in ga oddate pooblaščenim vpisovalcem članov na društvenih dogodkih; pri vpisovalcih lahko tudi poravnate članarino.
 • obrazec natisnete, izpolnite in ga skupaj z dokazilom o plačilu članarine fizično pošljete na naslov društva:
Slovensko filozofsko društvo,
Filozofska fakulteta,
Oddelek za filozofijo,
Aškerčeva 2,
1001 Ljubljana

Vprašanja v zvezi s članstvom v SFD pošljite na naslov clanstvo.sfd@gmail.com. Za člansko blagajno skrbi tajnik društva, ki vam bo na omenjenem naslovu tudi pomagal ob morebitnih zagatah.

Statut

Statut društva (PDF)

Zgodovina

O ustanovitvi in dejavnostih Slovenskega filozofskega društva v času pred drugo svetovno vojnoTanja Pihlar