Arhiv

SFD izdaja revijo Anthropos; poleg občasnih predavanj organizira tudi večja filozofska srečanja.


Pretekli dogodki

2020

Manj družba misli, bolj prezira filozofe: o javnem položaju filozofije, Večer Slovenskega filozofskega društva, pogovor, Vetrinjski dvor, Maribor, 25.2.2020

2019

Hotena nevednost – izogibanje moralni odgovornosti do okolja, živali in soljudi, Predavanje dr. Tomaža Grušovnika, Klub slovenskih študentk in študentov, Celovec, 22.11.2019

Med nihilizmom in mesijanizmom, Pogovor, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 19.11.2019

Ime koga je Heidegger?, Okrogla miza ob 130. obletnici Heideggerjevega rojstva, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 22.10.2019

Pogovor o knjigi Lenarta Škofa Antigonine sestre, Pogovor, Narodni dom, Trst, 27.9.2019

Mesto etike v družbi, Posvet, Slovenska matica, Ljubljana, 17.6.2019

Okrogla miza ob 130. obletnici rojstva Ludwiga Wittgensteina, Okrogla miza, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 14.5.2019

Nesmrtnost in neumrljivost, Večer Slovenskega filozofskega društva, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 12.3.2019

Pozdravni nagovor predsednika SFD dr. Grušovnika na 15. državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja, 15. državno tekmovanje iz filozofije, Gimnazija Novo mesto, Novo mesto, 29.3.2019

Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del, Večer Slovenskega filozofskega društva, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 11.2.2019

Senca kot filozofska metafora, Večer Slovenskega filozofskega društva, Trubarjeva hiša Literature, Ljubljana, 15.1.2019

2008

Bioetika, Simpozij, Cankarjev dom, Ljubljana, 4.-5. 12. 2008

2006

Filozofija in izzivi slovenske družbe, Simpozij, Dvorana Ivana Hribarja Univerze v Ljubljani, 30. 11. 2006

2005

Oseba in dobro, Mednarodni filozofski simpozij, Celje, Dom sv. Jožef, 3.-6. 11. 2005

Evropski kontekst slovenske filozofije – France Veber (1890-1975), Mednarodni filozofski simpozij, Ljubljana, 19.-21. 9. 2005

Resnica, Simpozij ob izidu knjige Andreja Uleta Dosegljivost resniceFilozofska fakulteta, Ljubljana, 10. februar 2005

2004

Grška filozofija, Aristotelova »Metafizika« in hermenevtika, Simpozij, Slovenska matica, 10.-11. 5. 2004