Podrobnosti dogodka


Vljudno vas vabimo na okroglo mizo ob 130. obletnici rojstva Martina Heideggra s tretjo generacijo njegovih interpretov, ki bo potekala v torek, 22. 10. 2019, od 18.00 ure dalje v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.

Martin Heidegger, čigar ime je v zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja završalo najprej skozi nemški intelektualni prostor kot napoved »skritega kralja« (Hannah Arendt) prihajajoče filozofije in kasneje, z objavo Biti in časa, postopno dasiravno radikalno preoblikovalo filozofsko krajino dvajsetega stoletja, je s prebuditvijo vprašanja po smislu biti prevzgojil naša ušesa in nas uglasil z njeno glagolsko zvočnostjo. Vpliv Heideggerjeve misli tudi danes presega ozke okvire fenomenološko-hermenevtičnih razprav, kar nenazadnje kažejo različni vidiki razvijanja njegovih temeljnih postavk, ki jih bomo poskušali osvetliti na prihajajočem dogodku in ki nas postavljajo pred vprašanje njene epohalnosti v smislu zavezujočnosti vračanja k njenemu izvornemu miselnemu izkustvu. V tem oziru nas naslovno vprašanje »Ime koga je Heidegger?«, ki na prvi pogled evocira biografsko naravnano zanimanje, pravzaprav postavlja pred uganko lastne sodobnosti, ki jo po eni strani predpostavlja Heideggerjevo mišljenje, po drugi plati pa sama sodobnost določa, kako avtorja razlagamo oziroma pristopamo k njegovemu besedilu.

Na okrogli mizi, ki jo bo moderiral Tadej Urbanija, bodo sodelovali dr. Mateja Kurir, dr. Uroš Milić in dr. Andrej Božič.

 

Kraj dogodka: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7, Ljubljana